ความละเอียด:
4840 × 3256
เมกะพิกเซล:
16 MP
Fabio Grandis staccata
ผู้สร้าง:
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
ประเภทซีน:
มาตรฐาน
โหมดการเปิดรับแสง:
เปิดรับแสงแบบปรับเอง
โปรแกรมการเปิดรับแสง:
ปรับเอง
โหมดการวัดแสง:
เป็นรูปแบบ
แนวการวาง:
ปกติ
พิกเซล:
15759040
คำสำคัญ:
ท้องฟ้าสีฟ้า, ชายฝั่ง, ชายฝั่งทะเล, อู่ต่อเรือ, จัดส่ง, น้ำ, ทะเล, ชายหาด
อัปโหลด:
2019-01-11
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
67.2″ × 45.2″
170.7cm × 114.9cm
กลาง:
24.2″ × 16.3″
61.5cm × 41.4cm
สูง:
16.1″ × 10.9″
41cm × 27.6cm
สูงมาก:
10.8″ × 7.2″
27.3cm × 18.4cm
ดีเยี่ยม:
8.1″ × 5.4″
20.5cm × 13.8cm
พิเศษ:
5.4″ × 3.6″
13.7cm × 9.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน