ความละเอียด:
4033 × 2688
เมกะพิกเซล:
11 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-07-01
คำสำคัญ:
ทราย ท้องฟ้า น้ำ อาคาร สถาปัตยกรรม กลางแจ้ง ชายฝั่ง เมือง
พิกเซล:
10840704 (≈11 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
56″ × 37.3″
142.3cm × 94.8cm
กลาง:
20.2″ × 13.4″
51.2cm × 34.1cm
สูง:
13.4″ × 9″
34.1cm × 22.8cm
สูงมาก:
9″ × 6″
22.8cm × 15.2cm
ดีเยี่ยม:
6.7″ × 4.5″
17.1cm × 11.4cm
พิเศษ:
4.5″ × 3″
11.4cm × 7.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน