ความละเอียด:
5282 x 3521
เมกะพิกเซล:
18.9 MP
ผู้สร้าง:
TimHill
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
18597922
คำสำคัญ:
อาทิตย์ เรือ ซันเซ็ท พลบค่ำ น้ำ ชายหาด ทะเล มหาสมุทร ฟ้า ภูมิทัศน์
อัปเดต:
2018-04-23. อัปโหลด: 7 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
73.4 x 48.9 in
186.3 x 124.2 cm
กลาง:
26.4 x 17.6 in
67.1 x 44.7 cm
สูง:
17.6 x 11.7 in
44.7 x 29.8 cm
สูงมาก:
11.7 x 7.8 in
29.8 x 19.9 cm
ดีเยี่ยม:
8.8 x 5.9 in
22.4 x 14.9 cm
พิเศษ:
5.9 x 3.9 in
14.9 x 9.9 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน