ความละเอียด:
3699 × 2083
เมกะพิกเซล:
7.8 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
SONY
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
7705017
คำสำคัญ:
โลหะผสม, อลูมิเนียม, รถ, ล้อ, ยานพาหนะ, ยางรถยนต์, รถ, เครื่อง
อัปโหลด:
2019-01-10
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
51.4″ × 28.9″
130.5cm × 73.5cm
กลาง:
18.5″ × 10.4″
47cm × 26.5cm
สูง:
12.3″ × 6.9″
31.3cm × 17.6cm
สูงมาก:
8.2″ × 4.6″
20.9cm × 11.8cm
ดีเยี่ยม:
6.2″ × 3.5″
15.7cm × 8.8cm
พิเศษ:
4.1″ × 2.3″
10.4cm × 5.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน