ความละเอียด:
3880 x 5820
เมกะพิกเซล:
22.9 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
22581600
คำสำคัญ:
ยานพาหนะ รถบรรทุก เครื่องจักร อุตสาหกรรม ขนส่ง ตามฤดูกาล
อัปเดต:
2018-04-19. อัปโหลด: 8 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
53.9 x 80.8 in
136.9 x 205.3 cm
กลาง:
19.4 x 29.1 in
49.3 x 73.9 cm
สูง:
12.9 x 19.4 in
32.9 x 49.3 cm
สูงมาก:
8.6 x 12.9 in
21.9 x 32.9 cm
ดีเยี่ยม:
6.5 x 9.7 in
16.4 x 24.6 cm
พิเศษ:
4.3 x 6.5 in
11 x 16.4 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน