ความละเอียด:
4617 × 5513
เมกะพิกเซล:
25.9 MP
ผู้สร้าง:
Dr. J.D. Millar, USCDCP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
แนวการวาง:
ปกติ
อัปเดต:
2018-02-21. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
นั่ง nigerien คน ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ ไม้ เขียน แท็บเล็ต
พิกเซล:
25453521 (≈25.9 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
64.1″ × 76.6″
162.9cm × 194.5cm
กลาง:
23.1″ × 27.6″
58.6cm × 70cm
สูง:
15.4″ × 18.4″
39.1cm × 46.7cm
สูงมาก:
10.3″ × 12.3″
26.1cm × 31.1cm
ดีเยี่ยม:
7.7″ × 9.2″
19.5cm × 23.3cm
พิเศษ:
5.1″ × 6.1″
13cm × 15.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน