ความละเอียด:
1886 × 3108
เมกะพิกเซล:
6 MP
ผู้สร้าง:
W. H. O., Stanley O. Foster M.D., M.P.H, USCDCP
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
300 จุดต่อนิ้ว
แนวการวาง:
ปกติ
อัปเดต:
2018-02-23. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ความสนใจ คนใหญ่ หมู่
พิกเซล:
5861688 (≈6 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
26.2″ × 43.2″
66.5cm × 109.6cm
กลาง:
9.4″ × 15.5″
24cm × 39.5cm
สูง:
6.3″ × 10.4″
16cm × 26.3cm
สูงมาก:
4.2″ × 6.9″
10.6cm × 17.5cm
ดีเยี่ยม:
3.1″ × 5.2″
8cm × 13.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน