สีของภาพ:
  • #404040
  • #a0a0a0
  • #202020
  • #808080
  • #606060
  • #c0c0c0
  • #000000
  • #e0e0e0
  • #f0f0f0
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปเดต:
2018-03-25. อัปโหลด: 3 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
คน เด็ก งาน งานฝีมือ พนักงาน ประวัติ เก่า ขาวดำ
พิกเซล:
5302800 (≈5.4 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
37.5″ × 27.3″
95.3cm × 69.3cm
กลาง:
13.5″ × 9.8″
34.3cm × 24.9cm
สูง:
9″ × 6.5″
22.9cm × 16.6cm
สูงมาก:
6″ × 4.4″
15.2cm × 11.1cm
ดีเยี่ยม:
4.5″ × 3.3″
11.4cm × 8.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน