หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2250 × 1042
เมกะพิกเซล:
2.4 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
2344500
คำสำคัญ:
หิน, รูปแบบ, เนื้อ, รั้ว, เหล็ก
อัปโหลด:
2018-10-27
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
31.3″ × 14.5″
79.4cm × 36.8cm
กลาง:
11.3″ × 5.2″
28.6cm × 13.2cm
สูง:
7.5″ × 3.5″
19.1cm × 8.8cm
สูงมาก:
5″ × 2.3″
12.7cm × 5.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน