แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
3822 × 2548
เมกะพิกเซล:
9.9 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
9738456
คำสำคัญ:
กระดาษสีน้ำตาล, เก่า, เนื้อ, กระดาษ, นามธรรม, กระดาษแข็ง, ย้อนยุค
อัปโหลด:
2018-11-19
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
53.1″ × 35.4″
134.8cm × 89.9cm
กลาง:
19.1″ × 12.7″
48.5cm × 32.4cm
สูง:
12.7″ × 8.5″
32.4cm × 21.6cm
สูงมาก:
8.5″ × 5.7″
21.6cm × 14.4cm
ดีเยี่ยม:
6.4″ × 4.2″
16.2cm × 10.8cm
พิเศษ:
4.2″ × 2.8″
10.8cm × 7.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน