หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2748 × 2061
เมกะพิกเซล:
5.8 MP
ผู้สร้าง:
John Harvey
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-24. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
พื้น หลังคา ทราย
พิกเซล:
5663628 (≈5.8 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
38.2″ × 28.6″
96.9cm × 72.7cm
กลาง:
13.7″ × 10.3″
34.9cm × 26.2cm
สูง:
9.2″ × 6.9″
23.3cm × 17.4cm
สูงมาก:
6.1″ × 4.6″
15.5cm × 11.6cm
ดีเยี่ยม:
4.6″ × 3.4″
11.6cm × 8.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน