ความละเอียด:
4160 x 3120
เมกะพิกเซล:
13.2 MP
ผู้สร้าง:
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Lenovo
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
คุณภาพของภาพ:
72 จุดต่อนิ้ว
แนวการวาง:
ปกติ
การควบคุมการขยายสัญญาณภาพ:
เพิ่มการขยายสัญญาณช่วงต่ำ
พิกเซล:
12979200
คำสำคัญ:
ปูนซีเมนต์ ก่อสร้าง ผนัง หิน เนื้อ รูปแบบ นามธรรม เก่า
อัปโหลด:
2018-06-07
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
57.8 x 43.3 in
146.8 x 110.1 cm
กลาง:
20.8 x 15.6 in
52.8 x 39.6 cm
สูง:
13.9 x 10.4 in
35.2 x 26.4 cm
สูงมาก:
9.2 x 6.9 in
23.5 x 17.6 cm
ดีเยี่ยม:
6.9 x 5.2 in
17.6 x 13.2 cm
พิเศษ:
4.6 x 3.5 in
11.7 x 8.8 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน