ความละเอียด:
2336 × 3504
เมกะพิกเซล:
8.3 MP
ผู้สร้าง:
Hillebrand Steve, USFWS
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
สีเหลือง ทรัมเป็ต เหยือก
พิกเซล:
8185344 (≈8.3 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
32.4″ × 48.7″
82.4cm × 123.6cm
กลาง:
11.7″ × 17.5″
29.7cm × 44.5cm
สูง:
7.8″ × 11.7″
19.8cm × 29.7cm
สูงมาก:
5.2″ × 7.8″
13.2cm × 19.8cm
ดีเยี่ยม:
3.9″ × 5.8″
9.9cm × 14.8cm
พิเศษ:
2.6″ × 3.9″
6.6cm × 9.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน