ความละเอียด:
4050 x 2727
เมกะพิกเซล:
11.2 MP
ผู้สร้าง:
Peggy Greb, U.S. Department of Agriculture
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
11044350
คำสำคัญ:
สด ผัก ผลไม้
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
56.3 x 37.9 in
142.9 x 96.2 cm
กลาง:
20.3 x 13.6 in
51.4 x 34.6 cm
สูง:
13.5 x 9.1 in
34.3 x 23.1 cm
สูงมาก:
9 x 6.1 in
22.9 x 15.4 cm
ดีเยี่ยม:
6.8 x 4.5 in
17.1 x 11.5 cm
พิเศษ:
4.5 x 3 in
11.4 x 7.7 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน