สด ผัก ผลไม้ สด ผัก ผลไม้ 4050 × 2727 (JPG, 967.7 KB, CC0)

หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
4050 × 2727
เมกะพิกเซล:
11.2 MP
ผู้สร้าง:
Peggy Greb, U.S. Department of Agriculture
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
11044350
คำสำคัญ:
สด ผัก ผลไม้
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
56.3″ × 37.9″
142.9cm × 96.2cm
กลาง:
20.3″ × 13.6″
51.4cm × 34.6cm
สูง:
13.5″ × 9.1″
34.3cm × 23.1cm
สูงมาก:
9″ × 6.1″
22.9cm × 15.4cm
ดีเยี่ยม:
6.8″ × 4.5″
17.1cm × 11.5cm
พิเศษ:
4.5″ × 3″
11.4cm × 7.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน