ความละเอียด:
1920 × 1440
เมกะพิกเซล:
2.8 MP
ผู้สร้าง:
Toper Domingo
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2019-01-25
คำสำคัญ:
อาหาร, ผลไม้, ผลิต, สุขภาพ, เติบโต, โภชนาการ, ทำการเกษตร, ทุ่งหญ้า
พิกเซล:
2764800 (≈2.8 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
26.7″ × 20″
67.7cm × 50.8cm
กลาง:
9.6″ × 7.2″
24.4cm × 18.3cm
สูง:
6.4″ × 4.8″
16.3cm × 12.2cm
สูงมาก:
4.3″ × 3.2″
10.8cm × 8.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน