ความละเอียด:
3599 × 2305
เมกะพิกเซล:
8.4 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
8295695
คำสำคัญ:
ออร์ชาร์ด ตามฤดูกาล gren ใบ ผลไม้ ธรรมชาติ อาหาร ต้นไม้ แอปเปิ้ลแดง อินทรีย์
อัปโหลด:
2018-07-06
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
50″ × 32″
127cm × 81.3cm
กลาง:
18″ × 11.5″
45.7cm × 29.3cm
สูง:
12″ × 7.7″
30.5cm × 19.5cm
สูงมาก:
8″ × 5.1″
20.3cm × 13cm
ดีเยี่ยม:
6″ × 3.8″
15.2cm × 9.8cm
พิเศษ:
4″ × 2.6″
10.2cm × 6.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน