ความละเอียด:
3379 × 2252
เมกะพิกเซล:
7.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
7609508
คำสำคัญ:
ผลไม้ หวาน อร่อย อาหาร โภชนาการ ใบ สตรอเบอร์รี่ เบอร์รี่
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
46.9″ × 31.3″
119.2cm × 79.4cm
กลาง:
16.9″ × 11.3″
42.9cm × 28.6cm
สูง:
11.3″ × 7.5″
28.6cm × 19.1cm
สูงมาก:
7.5″ × 5″
19.1cm × 12.7cm
ดีเยี่ยม:
5.6″ × 3.8″
14.3cm × 9.5cm
พิเศษ:
3.8″ × 2.5″
9.5cm × 6.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน