หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
4073 × 2705
เมกะพิกเซล:
11.2 MP
ผู้สร้าง:
Captainzz
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
11017465
คำสำคัญ:
wallnut เคอร์เนล อ่อนนุช เชลล์ อาหาร ธรรมชาติ
อัปเดต:
2018-03-12. อัปโหลด: 2 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
56.6″ × 37.6″
143.7cm × 95.4cm
กลาง:
20.4″ × 13.5″
51.7cm × 34.4cm
สูง:
13.6″ × 9″
34.5cm × 22.9cm
สูงมาก:
9.1″ × 6″
23cm × 15.3cm
ดีเยี่ยม:
6.8″ × 4.5″
17.2cm × 11.5cm
พิเศษ:
4.5″ × 3″
11.5cm × 7.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน