เด่น ต้นไม้ เด่น ต้นไม้ 2592 × 1944 (JPG, 1 MB, CC0)

หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2592 × 1944
เมกะพิกเซล:
5.1 MP
ผู้สร้าง:
Leon Brooks
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
เด่น ต้นไม้
พิกเซล:
5038848 (≈5.1 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
36″ × 27″
91.4cm × 68.6cm
กลาง:
13″ × 9.7″
32.9cm × 24.7cm
สูง:
8.6″ × 6.5″
21.9cm × 16.5cm
สูงมาก:
5.8″ × 4.3″
14.6cm × 11cm
ดีเยี่ยม:
4.3″ × 3.2″
11cm × 8.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน