ความละเอียด:
3955 × 2804
เมกะพิกเซล:
11.3 MP
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-11-12
คำสำคัญ:
ใบ, สวน, ธรรมชาติ, สมุนไพร, พืช, น้ำค้าง, ดอกไม้, ฝน
พิกเซล:
11089820 (≈11.3 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
54.9″ × 38.9″
139.5cm × 98.9cm
กลาง:
19.8″ × 14″
50.2cm × 35.6cm
สูง:
13.2″ × 9.3″
33.5cm × 23.7cm
สูงมาก:
8.8″ × 6.2″
22.3cm × 15.8cm
ดีเยี่ยม:
6.6″ × 4.7″
16.7cm × 11.9cm
พิเศษ:
4.4″ × 3.1″
11.2cm × 7.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน