ผู้สร้าง:
Adrian Pelletier
สีของภาพ:
  • #608020
  • #80a040
  • #608040
  • #406020
  • #80a020
  • #80a060
  • #406000
  • #408020
  • #808080
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปเดต:
2018-03-06. อัปโหลด: 3 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ดอกไม้ป่าสีม่วง ดอกไม้ป่า lupine หญ้าสูง
พิกเซล:
17520528 (≈17.8 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
71.4″ × 47.3″
181.4cm × 120.2cm
กลาง:
25.7″ × 17″
65.3cm × 43.3cm
สูง:
17.1″ × 11.4″
43.5cm × 28.9cm
สูงมาก:
11.4″ × 7.6″
29cm × 19.2cm
ดีเยี่ยม:
8.6″ × 5.7″
21.8cm × 14.4cm
พิเศษ:
5.7″ × 3.8″
14.5cm × 9.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน