ความละเอียด:
3553 × 1929
เมกะพิกเซล:
7 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
6853737
คำสำคัญ:
ตา, ดอกไม้, น้ำค้าง, น้ำตก, เปียก, กลีบดอก
อัปโหลด:
2018-10-13
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
49.3″ × 26.8″
125.3cm × 68.1cm
กลาง:
17.8″ × 9.6″
45.1cm × 24.5cm
สูง:
11.8″ × 6.4″
30.1cm × 16.3cm
สูงมาก:
7.9″ × 4.3″
20.1cm × 10.9cm
ดีเยี่ยม:
5.9″ × 3.2″
15cm × 8.2cm
พิเศษ:
3.9″ × 2.1″
10cm × 5.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน