แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
5079 × 3386
เมกะพิกเซล:
17.5 MP
ผู้สร้าง:
Devanath
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-11-18
คำสำคัญ:
ธรรมชาติ, ใบ, ฤดูร้อน, ดอกไม้, ม่วงไลแลค, สีชมพู, ดอก, พืช, สีฟ้า
พิกเซล:
17197494 (≈17.5 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
70.5″ × 47″
179.2cm × 119.5cm
กลาง:
25.4″ × 16.9″
64.5cm × 43cm
สูง:
16.9″ × 11.3″
43cm × 28.7cm
สูงมาก:
11.3″ × 7.5″
28.7cm × 19.1cm
ดีเยี่ยม:
8.5″ × 5.6″
21.5cm × 14.3cm
พิเศษ:
5.6″ × 3.8″
14.3cm × 9.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน