แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
5019 × 3346
เมกะพิกเซล:
17.1 MP
ผู้สร้าง:
Devanath
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-11-18
คำสำคัญ:
ดอกไม้, ฤดูร้อน, ธรรมชาติ, ม่วงไลแลค
พิกเซล:
16793574 (≈17.1 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
69.7″ × 46.5″
177.1cm × 118cm
กลาง:
25.1″ × 16.7″
63.7cm × 42.5cm
สูง:
16.7″ × 11.2″
42.5cm × 28.3cm
สูงมาก:
11.2″ × 7.4″
28.3cm × 18.9cm
ดีเยี่ยม:
8.4″ × 5.6″
21.2cm × 14.2cm
พิเศษ:
5.6″ × 3.7″
14.2cm × 9.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน