ความละเอียด:
4979 × 3320
เมกะพิกเซล:
16.8 MP
ผู้สร้าง:
Adrian Pelletier
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
16530280
คำสำคัญ:
สวน ดอกไม้ป่า ธรรมชาติ ใบ ฤดูร้อน พืช สมุนไพร พืช
อัปโหลด:
2018-06-25
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
69.2″ × 46.1″
175.6cm × 117.1cm
กลาง:
24.9″ × 16.6″
63.2cm × 42.2cm
สูง:
16.6″ × 11.1″
42.2cm × 28.1cm
สูงมาก:
11.1″ × 7.4″
28.1cm × 18.7cm
ดีเยี่ยม:
8.3″ × 5.5″
21.1cm × 14.1cm
พิเศษ:
5.5″ × 3.7″
14.1cm × 9.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน