ความละเอียด:
3332 × 2499
เมกะพิกเซล:
8.5 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
8326668
คำสำคัญ:
ลายดอกไม้สีฟ้า ธรรมชาติ ดอกไม้ป่า พืช พืช ฤดูร้อน
อัปโหลด:
2018-06-24
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
46.3″ × 34.7″
117.5cm × 88.2cm
กลาง:
16.7″ × 12.5″
42.3cm × 31.7cm
สูง:
11.1″ × 8.3″
28.2cm × 21.2cm
สูงมาก:
7.4″ × 5.6″
18.8cm × 14.1cm
ดีเยี่ยม:
5.6″ × 4.2″
14.1cm × 10.6cm
พิเศษ:
3.7″ × 2.8″
9.4cm × 7.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน