ความละเอียด:
2812 × 1958
เมกะพิกเซล:
5.6 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
SONY
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
โปรแกรมการเปิดรับแสง:
ปรับเอง
โหมดการวัดแสง:
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตรงกลาง
พิกเซล:
5505896
คำสำคัญ:
ธรรมชาติ แมลง ดอกไม้ ทุ่งหญ้า ศาลา มาโคร หญ้า ดอกไม้ป่า
อัปเดต:
2018-03-27. อัปโหลด: 11 months ที่ผ่านมา.
GPS location (decimal):
ละติจูด:42.419188
ลองจิจูด:8.460108
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
39.1″ × 27.2″
99.2cm × 69.1cm
กลาง:
14.1″ × 9.8″
35.7cm × 24.9cm
สูง:
9.4″ × 6.5″
23.8cm × 16.6cm
สูงมาก:
6.2″ × 4.4″
15.9cm × 11.1cm
ดีเยี่ยม:
4.7″ × 3.3″
11.9cm × 8.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน