ความละเอียด:
2542 x 3390
เมกะพิกเซล:
8.8 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
SONY
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
8617380
คำสำคัญ:
ด้วง ฤดูร้อน เต่าทอง ธรรมชาติ พืช แมลง พืช ดอกไม้
อัปเดต:
2018-04-10. อัปโหลด: 8 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
35.3 x 47.1 in
89.7 x 119.6 cm
กลาง:
12.7 x 17 in
32.3 x 43.1 cm
สูง:
8.5 x 11.3 in
21.5 x 28.7 cm
สูงมาก:
5.6 x 7.5 in
14.3 x 19.1 cm
ดีเยี่ยม:
4.2 x 5.7 in
10.8 x 14.4 cm
พิเศษ:
2.8 x 3.8 in
7.2 x 9.6 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน