หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
3857 × 2403
เมกะพิกเซล:
9.4 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
9268371
คำสำคัญ:
ดอกไม้, ธรรมชาติ, โรส, ใบ, พืช, กลีบดอก
อัปโหลด:
2018-10-01
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
53.6″ × 33.4″
136.1cm × 84.8cm
กลาง:
19.3″ × 12″
49cm × 30.5cm
สูง:
12.9″ × 8″
32.7cm × 20.3cm
สูงมาก:
8.6″ × 5.3″
21.8cm × 13.6cm
ดีเยี่ยม:
6.4″ × 4″
16.3cm × 10.2cm
พิเศษ:
4.3″ × 2.7″
10.9cm × 6.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน