ความละเอียด:
2633 × 1974
เมกะพิกเซล:
5.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
5197542
คำสำคัญ:
กุหลาบป่า พืช ธรรมชาติ ดอกไม้ แมโคร กลีบดอก ใบ พืช ดอก
อัปเดต:
2018-04-15. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
36.6″ × 27.4″
92.9cm × 69.6cm
กลาง:
13.2″ × 9.9″
33.4cm × 25.1cm
สูง:
8.8″ × 6.6″
22.3cm × 16.7cm
สูงมาก:
5.9″ × 4.4″
14.9cm × 11.1cm
ดีเยี่ยม:
4.4″ × 3.3″
11.1cm × 8.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน