แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
4608 × 3072
เมกะพิกเซล:
14.4 MP
ผู้สร้าง:
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
PNG
พิกเซล:
14155776
คำสำคัญ:
กลีบ ดอกไม้ พืช ใบ ดอกกุหลาบ สวน ธรรมชาติ สีชมพู พืช
อัปโหลด:
2018-06-13
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
64″ × 42.7″
162.6cm × 108.4cm
กลาง:
23″ × 15.4″
58.5cm × 39cm
สูง:
15.4″ × 10.2″
39cm × 26cm
สูงมาก:
10.2″ × 6.8″
26cm × 17.3cm
ดีเยี่ยม:
7.7″ × 5.1″
19.5cm × 13cm
พิเศษ:
5.1″ × 3.4″
13cm × 8.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน