หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2700 × 1767
เมกะพิกเซล:
4.8 MP
ผู้สร้าง:
U.S. Department of Agriculture
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ข้าว พืช ปิดขึ้น
พิกเซล:
4770900 (≈4.8 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
37.5″ × 24.5″
95.3cm × 62.3cm
กลาง:
13.5″ × 8.8″
34.3cm × 22.4cm
สูง:
9″ × 5.9″
22.9cm × 15cm
สูงมาก:
6″ × 3.9″
15.2cm × 10cm
ดีเยี่ยม:
4.5″ × 2.9″
11.4cm × 7.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน