ธง อาร์เมเนีย ธง อาร์เมเนีย 1208 × 604 (JPG, 18.2 KB, CC0)

หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
1208 × 604
เมกะพิกเซล:
0.7 MP
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-24. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ธง อาร์เมเนีย
พิกเซล:
729632 (≈0.7 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
16.8″ × 8.4″
42.6cm × 21.3cm
กลาง:
6″ × 3″
15.3cm × 7.7cm
สูง:
4″ × 2″
10.2cm × 5.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน