ความละเอียด:
2709 × 1832
เมกะพิกเซล:
5 MP
ผู้สร้าง:
Dr. Lyle Conrad, USCDCP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
4962888
คำสำคัญ:
หน้า Ngaliema โรงพยาบาล กินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ประเทศ เมืองหลวง
อัปเดต:
2018-02-23. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
37.6″ × 25.4″
95.6cm × 64.6cm
กลาง:
13.5″ × 9.2″
34.4cm × 23.3cm
สูง:
9″ × 6.1″
22.9cm × 15.5cm
สูงมาก:
6″ × 4.1″
15.3cm × 10.3cm
ดีเยี่ยม:
4.5″ × 3.1″
11.5cm × 7.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน