ความละเอียด:
4938 × 3291
เมกะพิกเซล:
16.5 MP
ผู้สร้าง:
Adrian Pelletier
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
16250958
คำสำคัญ:
ธรรมชาติ พืช ใบ พืช ต้นไม้ เงา ป่า สมุนไพร ฤดูร้อน
อัปโหลด:
2018-06-26
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
68.6″ × 45.7″
174.2cm × 116.1cm
กลาง:
24.7″ × 16.5″
62.7cm × 41.8cm
สูง:
16.5″ × 11″
41.8cm × 27.9cm
สูงมาก:
11″ × 7.3″
27.9cm × 18.6cm
ดีเยี่ยม:
8.2″ × 5.5″
20.9cm × 13.9cm
พิเศษ:
5.5″ × 3.7″
13.9cm × 9.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน