ความละเอียด:
2910 × 1939
เมกะพิกเซล:
5.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
5642490
คำสำคัญ:
ทะเล พลบค่ำ ชายทะเล หาด รุ่งอรุณ ซันเซ็ท มหาสมุทร น้ำ ชายฝั่ง เกาะ
อัปโหลด:
2018-07-01
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
40.4″ × 26.9″
102.7cm × 68.4cm
กลาง:
14.6″ × 9.7″
37cm × 24.6cm
สูง:
9.7″ × 6.5″
24.6cm × 16.4cm
สูงมาก:
6.5″ × 4.3″
16.4cm × 10.9cm
ดีเยี่ยม:
4.9″ × 3.2″
12.3cm × 8.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน