ความละเอียด:
2791 × 1931
เมกะพิกเซล:
5.5 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
5389421
คำสำคัญ:
น้ำ วัด วัง สถาปัตยกรรม ศาสนา เก่า โบราณ
อัปโหลด:
2018-06-21
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
38.8″ × 26.8″
98.5cm × 68.1cm
กลาง:
14″ × 9.7″
35.4cm × 24.5cm
สูง:
9.3″ × 6.4″
23.6cm × 16.3cm
สูงมาก:
6.2″ × 4.3″
15.8cm × 10.9cm
ดีเยี่ยม:
4.7″ × 3.2″
11.8cm × 8.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน