ความละเอียด:
4854 × 3235
เมกะพิกเซล:
16 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
72 จุดต่อนิ้ว
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2019-01-14
คำสำคัญ:
ธารน้ำแข็ง, เมฆ, หิมะ, ภูมิทัศน์, ทะเลสาบ, น้ำ, ภูเขา, พระอาทิตย์ตก
พิกเซล:
15702690 (≈16 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
67.4″ × 44.9″
171.2cm × 114.1cm
กลาง:
24.3″ × 16.2″
61.6cm × 41.1cm
สูง:
16.2″ × 10.8″
41.1cm × 27.4cm
สูงมาก:
10.8″ × 7.2″
27.4cm × 18.3cm
ดีเยี่ยม:
8.1″ × 5.4″
20.5cm × 13.7cm
พิเศษ:
5.4″ × 3.6″
13.7cm × 9.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน