ความละเอียด:
4288 × 2858
เมกะพิกเซล:
12.5 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
12255104
คำสำคัญ:
ต้นไม้, อุทยานแห่งชาติ, ไม้, ธรรมชาติ, ภูมิทัศน์, ป่า
อัปโหลด:
2018-11-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
59.6″ × 39.7″
151.3cm × 100.8cm
กลาง:
21.4″ × 14.3″
54.5cm × 36.3cm
สูง:
14.3″ × 9.5″
36.3cm × 24.2cm
สูงมาก:
9.5″ × 6.4″
24.2cm × 16.1cm
ดีเยี่ยม:
7.1″ × 4.8″
18.2cm × 12.1cm
พิเศษ:
4.8″ × 3.2″
12.1cm × 8.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน