แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
4062 × 2708
เมกะพิกเซล:
11.2 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
10999896
คำสำคัญ:
ต้นไม้ กำแพงหิน ไลเคน อุทยานแห่งชาติ ภูมิทัศน์ ธรรมชาติ ใบ ไม้ สภาพแวดล้อม ป่า
อัปโหลด:
2018-08-08
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
56.4″ × 37.6″
143.3cm × 95.5cm
กลาง:
20.3″ × 13.5″
51.6cm × 34.4cm
สูง:
13.5″ × 9″
34.4cm × 22.9cm
สูงมาก:
9″ × 6″
22.9cm × 15.3cm
ดีเยี่ยม:
6.8″ × 4.5″
17.2cm × 11.5cm
พิเศษ:
4.5″ × 3″
11.5cm × 7.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน