ความละเอียด:
1900 × 1266
เมกะพิกเซล:
2.4 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
2405400
คำสำคัญ:
ธรรมชาติ ภูมิทัศน์ ภูเขา megalith หิน เมฆ หินทราย หญ้า
อัปเดต:
2018-04-04. อัปโหลด: 10 months ที่ผ่านมา.
GPS location (decimal):
ละติจูด:43.253038
ลองจิจูด:4.862502
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
26.4″ × 17.6″
67cm × 44.7cm
กลาง:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
สูง:
6.3″ × 4.2″
16.1cm × 10.7cm
สูงมาก:
4.2″ × 2.8″
10.7cm × 7.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน