conboy ทะเลสาบ หมอก conboy ทะเลสาบ หมอก 2048 × 1366 (JPG, 113.3 KB, CC0)

หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2048 × 1366
เมกะพิกเซล:
2.8 MP
ผู้สร้าง:
Patte David, USFWS
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-28. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
conboy ทะเลสาบ หมอก
พิกเซล:
2797568 (≈2.8 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
28.4″ × 19″
72.2cm × 48.2cm
กลาง:
10.2″ × 6.8″
26cm × 17.3cm
สูง:
6.8″ × 4.6″
17.3cm × 11.6cm
สูงมาก:
4.6″ × 3″
11.6cm × 7.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน