ความละเอียด:
6262 x 4175
เมกะพิกเซล:
26.6 MP
ผู้สร้าง:
ilyessuti
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
26143850
คำสำคัญ:
ทะเลสาบ ต้นไม้ น้ำ หมอก ธรรมชาติ หมอก ภูมิทัศน์
อัปเดต:
2018-04-23. อัปโหลด: 7 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
87 x 58 in
220.9 x 147.3 cm
กลาง:
31.3 x 20.9 in
79.5 x 53 cm
สูง:
20.9 x 13.9 in
53 x 35.3 cm
สูงมาก:
13.9 x 9.3 in
35.3 x 23.6 cm
ดีเยี่ยม:
10.4 x 7 in
26.5 x 17.7 cm
พิเศษ:
7 x 4.6 in
17.7 x 11.8 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน