ผู้สร้าง:
Stolz Gary M, USFWS
ใบอนุญาต:
ใช้งานได้ฟรี CC0
ข้อมูลเพิ่มเติม:
JPEG  1.7 MP สีเต็ม 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
เมกะพิกเซล:
1.7 MP
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
พิกเซล:
1639575 (≈1.7 MP)
อัปเดต:
2018-01-30. อัปโหลด: 7 years ที่ผ่านมา.

ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน