ความละเอียด:
4898 × 3265
เมกะพิกเซล:
16.3 MP
ผู้สร้าง:
Adrian Pelletier
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
15991970
คำสำคัญ:
ต้นไม้ ซัน รุ่งอรุณ ทิวทัศน์ ท้องฟ้า ธรรมชาติ ป่าไม้ พืช กลางแจ้ง
อัปโหลด:
2018-06-25
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
68″ × 45.3″
172.8cm × 115.2cm
กลาง:
24.5″ × 16.3″
62.2cm × 41.5cm
สูง:
16.3″ × 10.9″
41.5cm × 27.6cm
สูงมาก:
10.9″ × 7.3″
27.6cm × 18.4cm
ดีเยี่ยม:
8.2″ × 5.4″
20.7cm × 13.8cm
พิเศษ:
5.4″ × 3.6″
13.8cm × 9.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน