ความละเอียด:
3705 x 2482
เมกะพิกเซล:
9.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
9195810
คำสำคัญ:
ภูเขา ภูมิทัศน์ หิมะ หมอก ยอดเขา ธรณี วิทยา ท้องฟ้า ธรรมชาติ กลางแจ้ง
อัปเดต:
2018-04-04. อัปโหลด: 9 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
51.5 x 34.5 in
130.7 x 87.6 cm
กลาง:
18.5 x 12.4 in
47.1 x 31.5 cm
สูง:
12.4 x 8.3 in
31.4 x 21 cm
สูงมาก:
8.2 x 5.5 in
20.9 x 14 cm
ดีเยี่ยม:
6.2 x 4.1 in
15.7 x 10.5 cm
พิเศษ:
4.1 x 2.8 in
10.5 x 7 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน