ข้อมูลเพิ่มเติม:
เมกะพิกเซล:
16.4 MP
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
240 จุดต่อนิ้ว
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
แนวการวาง:
ปกติ
พิกเซล:
16165492 (≈16.4 MP)
อัปเดต:
2018-03-10. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.

ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน