ความละเอียด:
2920 × 1947
เมกะพิกเซล:
5.8 MP
ผู้สร้าง:
Hagerty Ryan, USFWS
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-31. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
บึง วิว ทิวทัศน์ ปีก
พิกเซล:
5685240 (≈5.8 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
40.6″ × 27″
103cm × 68.7cm
กลาง:
14.6″ × 9.7″
37.1cm × 24.7cm
สูง:
9.7″ × 6.5″
24.7cm × 16.5cm
สูงมาก:
6.5″ × 4.3″
16.5cm × 11cm
ดีเยี่ยม:
4.9″ × 3.2″
12.4cm × 8.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน