ความละเอียด:
2090 × 1567
เมกะพิกเซล:
3.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
3275030
คำสำคัญ:
เกาะ น้ำ ชายหาด ท้องฟ้า ฤดูร้อน ภูมิทัศน์ ฝั่ง กลางแจ้ง
อัปเดต:
2018-04-22. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
29″ × 21.8″
73.7cm × 55.3cm
กลาง:
10.5″ × 7.8″
26.5cm × 19.9cm
สูง:
7″ × 5.2″
17.7cm × 13.3cm
สูงมาก:
4.6″ × 3.5″
11.8cm × 8.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน