ความละเอียด:
3800 × 2533
เมกะพิกเซล:
9.8 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
9625400
คำสำคัญ:
ทะเล, ชายหาด, น้ำ, ภูมิทัศน์, พระอาทิตย์ตก, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, ชายฝั่ง
อัปโหลด:
2018-10-30
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
52.8″ × 35.2″
134.1cm × 89.4cm
กลาง:
19″ × 12.7″
48.3cm × 32.2cm
สูง:
12.7″ × 8.4″
32.2cm × 21.4cm
สูงมาก:
8.4″ × 5.6″
21.4cm × 14.3cm
ดีเยี่ยม:
6.3″ × 4.2″
16.1cm × 10.7cm
พิเศษ:
4.2″ × 2.8″
10.7cm × 7.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน